No3395嫩模奶瓶子私房床上半脱露酒红色蕾丝内衣秀完美身材诱惑写真36P奶瓶子秀人网

No3395嫩模奶瓶子私房床上半脱露酒红色蕾丝内衣秀完美身材诱惑写真36P奶瓶子秀人网

 产后大便不通用生化汤内减黑姜加麻仁;胀满,加陈皮;血块痛,加肉桂、元胡。建中两得白术芍,黄芪甘草浮麦谒;麻黄根一把来煎,治汗即止真妙诀。

香薷饮子参陈皮,白芩厚朴术黄芪;甘草木瓜白扁豆,清心驱暑此为奇。阳明之上,燥气治之。

皆因劳伤脾肺,气虚发热,误用发散,益虚益热,复用寒凉,重阴内逼,以致虚火上炎。多则九之,少则二之。

予谓此方平易浅薄,焉能救其大逆!门人金西铭,在丹阳,得一救逆汤方。以其病本于阴,必求其阴而治之,病之不愈者未之有也。

天麻人参麻黄根,桂枝羌活羚羊角。长,不短也;短,不长也。

歌括∶产后三日块未散,劳倦伤脾运转难。 及《脉书》一行,于是敛肃而相告曰∶诚不易也。

Leave a Reply