LeYuan星乐园Vol004Doobi写真套图47PDoobi星乐园

LeYuan星乐园Vol004Doobi写真套图47PDoobi星乐园

在上为心肺之气,在下为肝肾之气,在中为脾胃之气。 其有饥而不能食者,脾热则消谷而饥,本欲食,因胃脘枯槁不能纳,或火热上冲,或痰涎上壅,食不得下也。

暑月身痒如针刺,间有赤肿处,亦名暑风。河间谓为热甚所致,火性躁暴也。

于进药外,选壮盛人,吸气嘘其口中以助之。而亦有不痛者,日久则正气另辟行径,不复与邪相争,或邪另结窠囊,不碍气血隧道之故。

呕吐津液既出,必渴,宜生津。又谓∶诸气怫郁,皆属于肺。

呃逆有寒有热,以本证参之。丹溪谓热极反汗冷,乃火盛兼水化,其说牵强。

诸公之论,当兼采之,不可执一说以误人也。如腰脊虚则入腰脊,手足虚则入手足,风府虚则入风府,因举入风府者以例之。

Leave a Reply